V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Konference „V porodnici jako doma“ 1.-21.11.2021

Online konference určená pro odbornou u laickou veřejnost. Zaměříme se na sdílení dobré praxe podporující přirozený porod v ČR, Německu, UK a dalších evropských zemích. Řeč bude o důležité roli porodní asistentky, funkčních modelech péče i výzvách v oblasti přirozeného porodu v jednotlivých účastnických zemích.

Konferenz „Home-like Hospital Birth“ 1.-21.11.2021

Online-Konferenz für ein breites Fach- und Laienpublikum. Wir werden uns auf den Austausch bewährter Verfahren zur Unterstützung der natürlichen Geburt in der Tschechischen Republik, Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländern konzentrieren. Folgende Themen werden diskutiert: die wichtige Rolle der Hebamme, funktionale Versorgungsmodelle in den teilnehmenden Ländern sowie relevante Herausforderungen.

Conference „Home-like Hospital Birth“ 1.-21.11.2021

Online conference intended for broad professional as well as non-professional audience. We will focus on sharing good practicea supporting natural childbirth in the Czech Republic, Germany, Great Britain and other European countries. Following topics will be discussed: the important roles of the midwife, functional care models across participating countries as well as relevant challenges

Přednášející * Speakers * Redner

Centrum vedená porodními asistentkami – Vicky Wilkins – Velká Británie Jmenuji se Vicky Wilkins, je mi 36 let a žiji v britském Sheffieldu. Porodní asistenci

Poděkování

ČESKONĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
OLGA RICHTEROVÁ
MILOŠ RŮŽIČKA

Ohlasy * Feedback

Postupně budeme přidávat zpětnou vazbu na konferenci. Pokud nám chcete dát vědět co si o konferenci myslíte, budeme rádi. Pište na info@pdcap.cz We will gradually