V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Podpořte nás

Činnost Porodního domu U čápa můžete podpořit:

Finančními dary (sponzorství)

Porodní dům U čápa čerpá finanční prostředky především z prodeje svých služeb různým cílovým skupinám (předporodní kurzy, kurzy pro porodní asistentky apod.). Tyto prostředky však nestačí na pokrytí provozních nákladů naší obecně prospěšné společnosti.

Proto rádi uvítáme finanční pomoc od fyzických i právnických osob. Finančně můžete přispět jednorázově nebo opakovaně trvalým příkazem na:

bankovní účet Porodního domu U čápa, ops: 2000486409 / 2010

Na toto číslo posílejte finanční dary pouze porodnímu domu jako instituci; chcete-li poslat finanční dar osobně porodní asistentce Zuzaně Štromerové, použijte č. účtu 6001817001 / 5500. Děkujeme.

Nefinančními dary (materiální pomoc)

 • Poskytnutí reklamní a propagační plochy
 • Věcný dar (kancelářské potřeby apod.)
 • Šíření informací o nás
 • Tvorba materiálů vydávaných Porodním domem U čápa a jejich šíření
 • Tisk propagačních materiálů
 • Umístění banneru porodního domu na svých internetových stránkách
 • Daňové a finanční poradenství
 • Právní poradenství
 • Pomoc se sháněním finančních prostředků pro další budování a provoz Porodního domu U čápa (granty)
 • Pomoc uspořádat veřejnou informační kampaň na podporu přirozeného porodu a porodního domu
 • Pomoc s pořádáním akcí Porodního domu U čápa
 • Pomoc uspořádat benefiční akce ve prospěch Porodního domu U čápa
 • Pomoc s překlady textů do angličtiny a němčiny, které se týkají rozvoje Porodního domu U čápa
 • Vyhledání a získání lektorů, kteří mají k tématu zdravého způsobu života, přípravě na rodičovství a přirozeného porodu co říci
 • Vytvoření doprovodného programu pro každoroční setkání rodičů a dětí, které se narodily mimo nemocnici
 • Jiná dobrovolnická činnost (staňte se dobrovolníkem, kterého je možné v případě potřeby kontaktovat)
 • Údržba a zkrášlování vnitřních prostor poradny Porodního domu U čápa

Inspirativní nápady a nabídky nefinanční pomoci posílejte na info@pdcap.cz.