V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Akce pro odbornou veřejnost v roce 2023

V tomto roce máme zatím naplánované dvě akce pro zdravotnický personál, zejména porodní asistentky.

První je kurz vedený erudouvanou porodní asistentkou z Německa Barbarou Kosfeld. Bude se konat v Praze ve dnech 28-29.4.2023 a ponese název „Vyhněte se chybám“. Bude zacílen zejména na porodní asistentky a vyučující a studentky porodní asistence. Velký důraz bude kladen na rozbor modelových porodních situací a aktivní zapojení účastníků.

Ve dnech 19-20.5.2023 pořádáme seminář „Podpora perinatálního duševního zdraví v práci porodní asistentky“. Motivem tohoto semináře bude tolik opomíjené duševní zdraví spojené s porodem. Nabízený seminář by se tedy měl stát impulsem, inspirací a návodem, jak se v oblasti podpory perinatálního duševního zdraví orientovat a jak efektivně pomáhat ženám, které v dané chvíli pomoc potřebují.

Více informací a přihlášky na kurzy najdete na webu Porodního domu U Čápa.

Hledáme posilu do týmu

Zajímáte se o české porodnictví a chcete mu pomoci? Hledáme do našeho malého týmu kolem Porodního domu u čápa posilu.

Aktuálně se rozhodujeme do jakých projektů se letos pustit. Podle toho by bylo fajn kdyby se k nám přidal někdo komu nedělá problém vyzjistit/přeložit porodnické materiály ze zahraničí, komunikace přes email, FB s naší komunitou, případně zapojení se do organizace seminářů a konferencí.

V případě zájmu nám napište na info@pdcap.cz

Mezinárodní online konference „V porodnici jako doma“

Na listopad 2021 plánujeme mezinárodní konferenci určenou pro odbornou i laickou veřejnost (porodní asistentky, lékaři a všichni ti, kdo mají zájem o zlepšení české porodnické péče).

Cílem akce je výměna dobré porodní praxe napříč Evropou (ČR, Německo, UK, Lotyšsko …).

Sledujte samostatnou sekci na zde na webu.

Reakce porodní asistentky Mileny Dvořákové na říjnový kurz s Barbarou Kosfeld

V říjnu 2022 jsme uspořádali tradičně velmi oblíbený odborný seminář vedený německou lektorkou Barbarou Kosfeld. Tentokrát na téma Jak přečíst porod a následná bezpečná ranná poporodní péče.

Jedna z účastnic, porodní asistentka Milena Dvořáková, nám po semináři poslala své shrnutí a vizi porodí péče v České republice a my jej rádi sdílíme: