V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Proč poporodní péče v domácím prostředí?

V České republice není naprosté většině žen dostupná poporodní péče. V nemocnici veškerá péče o ženu končí 3-5 dnů po porodu. Po ambulantním porodu se žena ocitá zcela bez podpory okamžitě.

Informace, s nimiž se většina žen setkává na odděleních šestinedělí, jsou velmi protichůdné. Ženy novorozených dětí trpí pocitem selhání, nedůvěřují vlastnímu tělu a schopnosti pečovat o děti správně. 

To má neblahé důsledky na psychickou pohodu žen, rodin a nově narozených dětí. Nejde jen o “drobné nepohodlí”, ale zbytečné strádání, které je většinové společnosti zcela skryté. Ocitá se za dveřmi bytů, doprovází je potoky slz, nákupy zbytečných produktů, které situaci stejně neřeší, a jedním z nejčastějších důsledků nedostatečné poporodní péče je ukončení kojení před třetím měsícem života dítěte, přestože dle WHO je ideální dítě kojit alespoň do 18 měsíců.

Usilujeme o to, aby byla všem ženám dostupná kvalitní poporodní péče v domácím prostředí, hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Taková péče v domácím prostředí ženě pomáhá v tom, jak s miminkem správně manipulovat, jak upravit polohu miminka při kojení, jak kojit, aby ženu nebolela záda, jak pečovat o své tělo, ale by mohly lépe hojit poporodní poranění. 

Abychom zvýšili dostupnost péče v šestinedělí ženám po porodu, připravili jsme Průvodce poporodní péčí pro porodní asistentky v komunitním prostředí, jehož cílem je podpořit vzdělávání porodních asistentek v této oblasti a zvýšit počet kompetentních zdravotníků, kteří tuto péči budou poskytovat.

V návaznosti organizujeme sérii informačních seminářů pro zdravotníky a komunitní porodní asistentky. 

Především jsme však vytvořili virtuální mapu, která ženám umožňuje poporodní péči vyhledat a objednat.