V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Poděkování

Děkujeme za dlouhodobou podporu:

PhDr. Olga Richterové PhD. (poslankyně PS ČR, Piráti)

Ing. Miloši Růžičkovi (předsedovi výboru pro zdravotnictví Magistrátu HMP, STAN)