V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

PRO DIVÁKY, FOR SPECTATORS, FÜR ZUSCHAUER

PROGRAM & PŘÍSTUPY * PROGRAM & ACCESS * PROGRAMM & ZUTRITTPRO ČESKÉ PUBLIKUM

Konference proběhne 1.-21.11.2021.

Každý týden Vás čeká jiné téma, kterému se budou věnovat videoprezentace a v závěru týdne panelová diskuze.

Videoprezentace najdete na YouTube na začátku daného týdne.

Panelová diskuze proběhne naživo vždy v pátek v 19 hodin na novém odkazu Zoom.

Důležité: Aby fungovalo tlumočení, je třeba mít Zoom nainstalovaný, ne přes webové rozhraní.

V případě otázek jak technických tak k tématu nás kontaktujte na info@pdcap.cz

1. TÝDEN – 1.-7.11.2021: Přirozený porod a porodní centra

Videoprezentace: ODKAZ YOUTUBE

Panelová diskuze 5.11.2021 19:00 CET: ODKAZ ZOOM ( Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Porodní dům u Čápa, ČR – Zuzana Štromerová – Přirozený porod: jak a kde?
 • Geburtshaus Dresden, DE – Mirjam Burgarth
 • Nemocnice Vinzenz Pallotti v Bensbergu, DE – Xenia Gross 
 • Masarykova nemocnice Rakovník, ČR – Zuzana Čeledová
 • Centrum porodní asistence Nemocnice Tomáše Bati Zlín, ČR – Kateřina Slováčková
 • Fakultní nemocnice Brno, ČR – Miloslava Kameníková
 • Midwifery Led Unit, UK – Vicky Wilkins, Lenka Pazdera, Barbara Hanachová

2. TÝDEN – 8.-14.11.2021: Příklady dobré praxe v porodnicích

Videoprezentace: ODKAZ YOUTUBE

Panelová diskuze 12.11.2021 19:00 CET: ODKAZ ZOOM (Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Porodní dům u Čápa, ČR – Zuzana Štromerová – Rodinné porodní pokoje. Proč?
 • Porodnice Příbram, ČR – Ludmila Nováčková, Alena Šindelářová
 • Porodnice Uherské Hradiště, ČR – Soňa Pánková
 • Vivantes Klinika, Fridrichshain, Berlín, DE – Daria Romanova
 • Porodnice Olomouc, ČR – Vladislava Marciánová
 • Nemocnice Vinzenz Pallotti v Bensbergu, DE – Luisa Tomadini
 • Porodnice Jablonec nad Nisou, CZ – Hana Appeltová
 • Filderklinika, DE – Zuzana Štromerová

3. TÝDEN – 15.-21.11.2021: Možnost svobodné volby v praxi

Videoprezentace: ODKAZ YOUTUBE

Panelová diskuze 19.11.2021 19:00 CET: ODKAZ ZOOM (Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Klinika funkční medicíny Endala, ČR – Jan Vojáček
 • Nemocnice Vinzenz Pallotti v Bensbergu, DE – Luisa Tomadini
 • Porodní asistent, mediátor, přednášející, poradce v oblasti lidských práv u porodu, UK – Paul Golden
 • Lékařka, aktivistka, dula, matka čtyř dětí, Bosna a Hercegovina – Amira Cerimagic
 • Unie porodních asistentek, ČR – Magdaléna Ezrová
 • Komunitní porodní asistentka z Rigy, Lotyšsko – Agnese Dejus
 • Komunitní porodní asistentka, ČR – Lucie Kašová
 • Komunitní porodní asistentka, ČR – Ladislava Ryšavá
 • Ústav řeckých a latinských studií FF UK, ČR, Karolina Doušová, Ἡ μαιευτικὴ τέχνη – Φαιναρέτη (Fainareté) a její následovnice – Obraz ideální porodní báby v řecky psaných textech starého věku
 • Porodní zkušenosti z Berlína, DE – Zuzana Wulfken
 • Porodní zkušenosti z Prahy, ČR – Tereza Rozsypalová


FOR ENGLISH SPECTATORS

The conference runs online between 1.-21.11.2021.

Every week there’s a different topic.

All videopresentations will be made available at the beginning of the given week via YouTube.

A panel discussion will take place live every Friday at 7pm (CET).

Important: To follow the panel discussion with interpretation, download the Zoom app on your device (watching via the web interface will not work).

In case of any questions (technical or thematic) please contact us at info@pdcap.cz

WEEK 1 – 1.-7.11.2021: Natural childbirth and birth centres

Video-presentations: YOUTUBE LINK

Panel Discussion 5.11.2021 19:00 CET : ZOOM LINK ( Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Birth House Stork Prague, CZ – Zuzana Štromerová – Natural childbirth – how and where
 • Geburtshaus Dresden, DE – Mirjam Burgarth
 • Vinzenz Pallotti Krankenhaus in Bensberg, DE – Xenia Gross
 • Masaryk´s Maternity Hospital Rakovník, CZ – Zuzana Čeledová
 • Midwifery Centre by Tomáš Baťa Hospital Zlín, CZ – Kateřina Slováčková
 • University hospital Brno, CZ – Miloslava Kameníková
 • Midwifery Led Unit, UK – Vicky Wilkins, Lenka Pazdera, Barbara Hanachová

WEEK 2 – 8.-14.11.2021: Good practice in hospitals

Video-presentations: YOUTUBE LINK

Panel discussion 12.11.2021 19:00 CET: ZOOM ( Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Birth House Stork, CZ – Zuzana Štromerová – Family Birthing Rooms. Why?
 • Maternity Hospital Příbram, CZ – Ludmila Nováčková, Alena Šindelářová
 • Maternity Hospital Uherské Hradiště, CZ – Soňa Pánková
 • Vivantes Klinikum Fridrichshain, Berlin, DE – Daria Romanova
 • Maternity Hospital Olomouc, CZ – Vladislava Marciánová
 • Vinzenz Pallotti Hospital in Bensberg, DE – Luisa Tomadini
 • Maternity Hospital Jablonec nad Nisou, CZ – Hana Appeltová
 • Die Filderklinik, DE – Zuzana Štromerová

WEEK 3 – 15.-21.11.2021: Informed-choice in practice

Video-presentations: YOUTUBE LINK

Panel discussion 19.11.2021 19:00 CET: ZOOM (Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Clinic for functional medicine Endala, CZ – Jan Vojáček
 • Czech Midwife Union, CZ – Magdaléna Ezrová
 • Community midwife from Riga, Latvia – Agnese Dejus
 • Midwife, mediator, lecturer, consultant on human rights in childbirth, UK – Paul Golden
 • Physician, doula, birth activist and mother of four, Bosnia and Herzegovina – Amira Cerimagic
 • Vinzenz Pallotti Hospital in Bensberg, DE – Luisa Tomadini
 • Community midwife, CZ – Lucie Kašová
 • Community midwife, CZ – Ladislava Ryšavá
 • Institute of Greek and Latin Studies, Charles University, CZ, Ἡ μαιευτικὴ τέχνη – Φαιναρέτη (Phaenarete) and her successors – a model of an ideal midwife based on Ancient Greek texts
 • Birth experience from Berlin, DE – Zuzana Wulfken
 • Birth experience from Prague, CZ – Tereza Rozsypalová


FÜR DEUTSCHE ZUSCHAUER

Die Konferenz findet vom 1. bis 21. November 2021 statt.

Jede Woche gibt es ein anderes Thema, zu dem es Videopräsentationen und eine Paneldiskussion gibt.

Zu Beginn jeder Woche werden die Videopräsentationen auf YouTube veröffentlicht.

Die Diskussion findet jeden Freitag um 19 Uhr live via Zoom statt.

Wichtig: Damit das Dolmetschen richtig funktioniert, muss man Zoom als App installieren und nicht nur über die Webseite öffnen.

Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte an: info@pdcap.cz

WOCHE 1 – 1.-7.11.2021: Die Natürliche Geburt und Geburtshäuser

Video presentätionen: YOUTUBE LINK

Podiumsdiskussion 5.11.2021 um 19:00 (MEZ) : ZOOM LINK ( Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Birth House Stork Prague, CZ – Zuzana Štromerová – Natürliche Geburt – wie und wo
 • Geburtshaus Dresden, DE – Mirjam Burgarth
 • Vinzenz Pallotti Krankenhaus in Bensberg, DE – Xenia Gross
 • Masaryk´s Maternity Hospital Rakovník, CZ – Zuzana Čeledová
 • Midwifery Centre by Tomáš Baťa Hospital Zlín, CZ – Kateřina Slováčková
 • University hospital Brno, CZ – Miloslava Kameníková
 • Midwifery Led Unit, UK – Vicky Wilkins, Lenka Pazdera, Barbara Hanachová

WOCHE 2 – 8.-14.11.2021: Beispiele guter Praxis in Geburtskliniken

Video presentätionen: YOUTUBE LINK

Podiumsdiskussion 12.11.2021 um 19:00 (MEZ): ZOOM (Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Geburtshaus Storch, CZ – Zuzana Štromerová – Familien-Geburtszimmer. Warum?
 • Geburtsklinik Příbram, CZ – Ludmila Nováčková, Alena Šindelářová
 • Geburtsklinik Uherské Hradiště, CZ – Soňa Pánková
 • Vivantes Klinikum Fridrichshain, Berlin, DE – Daria Romanova
 • Geburtsklinik Olomouc, CZ – Vladislava Marciánová
 • Vinzenz Pallotti Krankenhaus in Bensberg, DE – Luisa Tomadini
 • Geburtsklinik Jablonec nad Nisou, CZ – Hana Appeltová
 • Die Filderklinik, DE – Zuzana Štromerová

WOCHE 3 – 15.-21.11.2021: Informierte Entscheidung in der Praxis

Video presentätionen: YOUTUBE LINK

Podiumsdiskussion 19.11.2021 um 19:00 (MEZ): ZOOM (Meeting ID: 811 4415 7289 ; Passcode: 286799)

 • Klinik für funktionelle Medizin Endala, CZ – Jan Vojáček
 • Tschechischer Hebammenverband, CZ – Magdaléna Ezrová
 • Vinzenz Pallotti Krankenhaus in Bensberg, DE – Luisa Tomadini
 • Hebamme, Mediator, Gastredner, Berater im Bereich Menschenrechte bei der Geburt, UK – Paul Golden
 • Ärztin, Doula, Aktivistin und Mutter von vier Kindern, Bosnien und Herzegowina – Amira Cerimagic
 • Gemeindehebamme aus Riga, Lettland – Agnese Dejus
 • Freiberufliche Gemeindehebamme, CZ – Lucie Kašová
 • Freiberufliche Gemeindehebamme – Ladislava Ryšavá
 • Institute of Greek and Latin Studies, Charles University, CZ, Ἡ μαιευτικὴ τέχνη – Φαιναρέτη (Phaenarete) and her successors – a model of an ideal midwife based on Ancient Greek texts
 • Geburtserfahrung aus Berlin, DE – Zuzana Wulfken
 • Geburtserfahrung aus Prag, CZ – Tereza Rozsypalová