V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Poděkování

Českoněmecký fond budoucnosti za finanční podporu

Olga Richterová, poslankyně za Piráty za záštitu nad akcí

Miloš Růžička za záštitu nad akcí