V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Konference „V porodnici jako doma“ 1.-21.11.2021

aneb tradiční porod v moderní době


AKTUÁLNĚ

Konference je úspěšně za námi. Rozhodli jsme se zpřístupnit nahrané prezentace a záznamy z panelových diskuzí. Doufáme, že i díky tomuto šíření dobré praxe se zase o chlup zlepší naše česká porodní péče.


Cíl akce:

Záměrem této online konference je sdílení dobré praxe podporující přirozený porod v porodnicích v ČR, Německu, UK a dalších evropských zemích.

Chceme ukázat různé modely porodní péče napříč Evropou a umožnit vzájemné obohacení mezi účastníky konference a zlepšit tak porodní péči u nás potažmo v okolních zemích.

Důraz bude kladen na roli porodní asistentky a jako prezentující jsme vybrali místa kde probíhá porod na porodním sále či v porodním pokoji pod vedením porodní asistentky.


Pro koho je akce určena:

Konference je určena pro širokou odbornou ale i laickou veřejnost vzhledem k tomu, že porod se přinejmenším jednou v životě týkal každého z nás.

Hlavní cílovou skupinou jsou zdravotníci pracující v oblasti porodnictví, studentky porodní asistence,
medici a nastávající rodiče či ti, kdo touží po zlepšení lokální porodní péče.


Průběh konference:

Shromážděné příspěvky vystupujících (porodnice, porodní domy apod. z ČR, Německa, UK, Lotyšska a další) budou převedeny do tří jazykových mutací: češtiny, němčiny a angličtiny. Příspěvky budou následně umístěny na internetovou platformu konference.

Diváci získají za malý poplatek přístup ke všem příspěvkům, které budou moci shlédnout/pročíst ve svém volném čase.

Budou-li mít dotazy k přednášejícímu, budou mít možnost zaslat svůj dotaz na určenou e-mailovou
adresu info@pdcap.cz .

V závěru každého týdne proběhne s přednášejícími panelová diskuze, jehož součástí bude i prostor pro otázky diváků.

Panelová diskuze proběhne na Zoom platformě. Aby správně fungovalo tlumočení, bude potřeba aby každý divák sledoval panelovou diskuzi ze stažené Zoom aplikace a ne pouze přes webové rozhraní.


Na co se zaměříme:

  • Jaké vzdělání potřebují porodní asistentky ke své práci
  • Kde a jak mohou porodní asistentky pracovat
  • Jaké možnosti porodní péče mohou ženy v dané zemi využít
  • Jakým způsobem podporují porodní asistentky/lékaři zdravé těhotenství a zdravý přirozený
  • porod
  • Jak funguje mezioborová spolupráce
  • Co by ve své práci porodní asistentky rády zlepšily, jaké vnímají ve své práci výzvy?
  • Čelí porodní asistentky nějakým omezením nebo překážkám ze strany státu?
  • Úhrada práce porodních asistentek

Program konference:

TÝDEN 1 – 1.-7.11.2011 Přirozený porod a porodní centra

panelová diskuze na téma týdne 5.11.2021 v 19:00 CET

TÝDEN 2 – 8.-14.11.2011 Příklady dobré praxe v porodnicích

panelová diskuze na téma týdne 12.11.2021 v 19:00 CET

TÝDEN 3 – 15.-21.11.2011 Možnost svobodné volby v praxi

panelová diskuze na téma týdne 19.11.2021 v 19:00 CET


Kdo přislíbil účast a na koho se můžete těšit:


Kdo za akcí stojí:

Akci organizuje produkční tým kolem Porodního domu u Čápa.

Záštitu nad akcí převzali PhDr. Olga Richterová, PhD. (PS PČR, Piráti) a Ing. Miloš Růžička (Magistrát HMP, STAN)

Děkujeme za finanční podporu Českoněmeckého fondu budoucnosti.

Olga Richterová – záštita nad konferencí
Miloš Růžička – záštita nad konferencí

Produkční tým:

Zuzana Štromerová

Pracuji jako porodní asistentka od roku 1981. Prvních 15 praxe jsem pracovala v Ústavu pro péči o matku a dítě. V roce 1993 jsem se dostala na stáž do nemocnice v Mölndalu (Göteborg, Švédsko). Stáž organizovala nadace Vita et Futura (Prof. Dr. Antonín Pařízek) a doc. Alena Hanson. Cílem mělo být hlubší seznámení s epidurální analgezií a anestezií (EDA). Silněji než informace o EDA na mě zapůsobilo chování porodních asistentek a lékařů k těhotným a rodícím ženám a chování zdravotníků k sobě navzájem. Stáž naprosto a zásadně změnila můj náhled na možnosti porodnické péče. Od konce roku 1996 jsem odešla z ÚPMD a započala spolupráci s nemocnicí Bulovka, kde jsem iniciovala vznik Centra aktivního porodu. Toto Centrum bylo otevřeno za podpory primáře Dr. Blovského v roce 1998 a stalo se zdrojem praktických zkušeností v oblasti podpory přirozeného porodu pro všechny, kdo v Centru pracovali. Od roku 2000 pracuji jako komunitní porodní asistentka a od roku 2002 pomáhám ženám, které si pro svůj porod vybraly domácí prostředí. Každý porod vnímám jako jedinečnou událost v životě každé jednotlivé ženy, ale především v životě každého příchozího človíčka. Je to jeho fyzický vstup na tuto planetu a měl by být vítán s úctou a láskou.

Karolína Doušová

Jsem matkou pěti dětí. Mým povoláním – a zároveň i mým největším koníčkem – je výuka klasických jazyků (latiny a starořečtiny) tak zvanou „přirozenou“, dalo by se říci fyziologickou metodou (κατὰφύσιν /kata fýsin/ = přirozeně). Stejně jako v případě porodu je lepší a bezpečnější, když se přírodě neprotivíme a nebojujeme proti ní, tak i v situaci, kdy se chceme něčemu náročnému naučit, je mnohem rozumnější a k nám samotným šetrnější, vyjdeme-li naší přirozenosti maximálně vstříc a budeme se učit i cizímu jazyku přesně tak, jak jsme se naučili své mateřštině. Pakliže se někdo naučil rozumět, mluvit, ba dokonce i číst a psát ve své mateřštině, pak je vyloučeno, aby si tytéž dovednosti neosvojil i v jakémkoliv jiném jazyce, bude-li postupovat v souladu se svou přirozeností, s tím, čím ho příroda obdařila. Biflovat slovíčka, gramatická pravidla a tabulky je zdlouhavé, únavné – a ne vždy to představuje cestu k vytčenému cíli. Naopak využijeme-li našich vlastních sil, schopností a smyslů, kterými jsme byli štědrou přírodou (v různém poměru) obdařeni, a naučíme-li se na ně spoléhat, můžeme úspěšně a bez zbytečných šrámů zvládnout jak porod, tak i studium cizího jazyka. Proto jsem členkou správní rady Porodního domu U čápa, proto se čtyři z mých pěti dětí narodily doma a proto vedu své studenty k tomu, aby ve cílovém jazyce nejen četli a poslouchali, nýbrž také mysleli, mluvili, psali – a pokud možno také snili.

Tereza Rozsypalová

Mám tři děti – Kajetánovi jsou 4, Eliášovi skoro 2 roky a Babetku nemáme doma ani dva týdny. Před prvním miminkem jsem dlouho pracovala ve velké firmě, pak během rodičovské dovolené na flexibilní pozici v Impact Hub a k tomu přidala různé komunitní projekty a zapojila se do aktivit Porodního domu U čápa. Hlavní důvodem pro to pro mě byla osobní zkušenost s péčí komunitní porodní asistentky, bez které si těhotenství a porod neumím představit. To ona mi dodala pocit sebevědomí k porodu, klid ale i cenné odborné rady. Domnívám se, že díky této podpoře mám za sebou tři posilující přirozené porody. Každý z nich pro mě byl životním milníkem, na který ráda vzpomínám a přála bych to všem rodícím ženám. Podpora práce komunitních porodních asistentek, důraz na přirozený porod v prostředí vybavené porodnice i detabuizace domácích porodů jsou podle mě chybějící a zásadní aspekty české porodní péče.

Zuzana Wulfken

Mám tři malé děti, které jsem přivedla na svět v běžné porodnici v Německu. Byl to pro mě třikrát krásný zážitek. Rozsáhlá před- i poporodní péče byla citlivá, vřelá, kompetentní a zároveň nevtíravá a neinvazivní. Přístup v porodnici i u lékaře veskrze lidský. Zkušenost jsem měla natolik pozitivní, že jsem se chtěla o ni podělit. Svým dílem napomoci tomu, aby ženy v Čechách mohly jako běžný standard zažívat to, co já. Chci, aby se vnímání porodu v ČR změnilo, aby dítě rodila žena (namísto lékaře). Chci, aby ženy v Česku rodily důstojně, bez zbytečného strachu a stresu. Chci, aby ženy měly v personálu nemocnic pevnou, laskavou a citlivou oporu a aby se mohly v rámci možností během porodu svobodně rozhodovat. Chci, aby potřeby matky a dítěte stály během a po porodu bezkonkurenčně a nezpochybnitelně na prvním místě. Před rodičovskou jsem pracovala jako tisková mluvčí pro Evropský parlament v Londýně.

Ivan Štromer

Administrativní  podpora projektů obecně prospěšné společnosti Porodní dům U čápa.