V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Akce pro odbornou veřejnost v roce 2023

V tomto roce máme zatím naplánované dvě akce pro zdravotnický personál, zejména porodní asistentky. První je kurz vedený erudouvanou porodní asistentkou z Německa Barbarou Kosfeld.

Hledáme posilu do týmu

Zajímáte se o české porodnictví a chcete mu pomoci? Hledáme do našeho malého týmu kolem Porodního domu u čápa posilu. Aktuálně se rozhodujeme do jakých

Konference „V porodnici jako doma“ 1.-21.11.2021

Online konference určená pro odbornou u laickou veřejnost. Zaměříme se na sdílení dobré praxe podporující přirozený porod v ČR, Německu, UK a dalších evropských zemích. Řeč bude o důležité roli porodní asistentky, funkčních modelech péče i výzvách v oblasti přirozeného porodu v jednotlivých účastnických zemích.

Porodní možnosti

Midwifery led Units / Birth centers / homebirths (UK) Geburtshaus Dresden (Německo) Klinikum im Friedrichshain (Německo)

Užitečné odkazy a čtení

International Confederation of Midwives  NICE guideline for Inducing Labor, 2021 International Federation of Gynecology and Obstetrics Midwifery Unit Network National Institute for Health and Care Excellence

Porodní dům U čápa

Porodní dům U čápa v Praze je nezisková, nevládní, plně dobrovolnická, obecně prospěšná společnost, která se zasazuje o vybudování prvního porodního domu v České republice

Konferenz „Home-like Hospital Birth“ 1.-21.11.2021

Online-Konferenz für ein breites Fach- und Laienpublikum. Wir werden uns auf den Austausch bewährter Verfahren zur Unterstützung der natürlichen Geburt in der Tschechischen Republik, Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländern konzentrieren. Folgende Themen werden diskutiert: die wichtige Rolle der Hebamme, funktionale Versorgungsmodelle in den teilnehmenden Ländern sowie relevante Herausforderungen.

Conference „Home-like Hospital Birth“ 1.-21.11.2021

Online conference intended for broad professional as well as non-professional audience. We will focus on sharing good practicea supporting natural childbirth in the Czech Republic, Germany, Great Britain and other European countries. Following topics will be discussed: the important roles of the midwife, functional care models across participating countries as well as relevant challenges