V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Odborné semináře pro porodní asistentky a lékaře

Více informací na našich původních stránkách Porodní dům U čápa