V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Průvodce poporodní péčí pro porodní asistentky v komunitním prostředí

Uvědomujeme si, že poporodní péče v komunitním prostředí má u nás zpřetrhanou tradici. Nyní chybí standardy takové péče a sdílení dobré praxe mezi porodními asistentkami.

Proto publikujeme praktického Průvodce poporodní péčí pro porodní asistentky v komunitním prostředí, jehož cílem je podpořit vzdělávání porodních asistentek v této oblasti a zvýšit počet kompetentních zdravotníků, kteří tuto péči budou poskytovat.

Publikaci budeme rozdávat účastnicím a účastníkům odborných seminářů viz zde.

Následně publikaci zveřejníme také v elektronické podobě zde na webových stránkách.