V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

v porodnici nebo doma

Chcete se zapojit?

Líbí se vám co děláme a chcete se také aktivně zapojit. Napište nám na: info@pdcap.cz

Podpořte nás

Činnost Porodního domu U čápa můžete podpořit: Finančními dary (sponzorství) Porodní dům U čápa čerpá finanční prostředky především z prodeje svých služeb různým cílovým skupinám

Poděkování

Děkujeme za dlouhodobou podporu: PhDr. Olga Richterové PhD. (poslankyně PS ČR, Piráti) Ing. Miloši Růžičkovi (předsedovi výboru pro zdravotnictví Magistrátu HMP, STAN)