V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Akce pro odbornou veřejnost v roce 2023

V tomto roce máme zatím naplánované dvě akce pro zdravotnický personál, zejména porodní asistentky.

První je kurz vedený erudouvanou porodní asistentkou z Německa Barbarou Kosfeld. Bude se konat v Praze ve dnech 28-29.4.2023 a ponese název „Vyhněte se chybám“. Bude zacílen zejména na porodní asistentky a vyučující a studentky porodní asistence. Velký důraz bude kladen na rozbor modelových porodních situací a aktivní zapojení účastníků.

Ve dnech 19-20.5.2023 pořádáme seminář „Podpora perinatálního duševního zdraví v práci porodní asistentky“. Motivem tohoto semináře bude tolik opomíjené duševní zdraví spojené s porodem. Nabízený seminář by se tedy měl stát impulsem, inspirací a návodem, jak se v oblasti podpory perinatálního duševního zdraví orientovat a jak efektivně pomáhat ženám, které v dané chvíli pomoc potřebují.

Více informací a přihlášky na kurzy najdete na webu Porodního domu U Čápa.